Kontakt


Biuro Gliwice
ul. Przedwiośnie 36/11
tel.: +48 032 332 14 26
tel./fax:+ 48 32 332 14 26
tel./ kom.:+ 48 607 499 097
email:biuro@linguafranca.pl

Biuro Katowice
ul. Gliwicka 19/7
tel./fax:+ 48 32 252 12 35
tel./ kom.:+ 48 791 726 256
email:biuro@linguafranca.pl

Biuro Gliwice
ul. Horsta Bienka 3/7
tel.: +48 32 230 27 55
fax:+48 32 332 14 26
tel./ kom.:+48 607 499 097
email:biuro@linguafranca.plTłumaczenia standardowe
nieuwierzytelnione (zwykłe) i uwierzytelnione (przysięgłe)

Tego typu przekład dotyczy tekstu, który został napisany tzw. językiem potocznym. W takim języku specjalistyczne sformułowania występują sporadycznie. Ujmując rzecz najszerzej do tego typu tekstów zaliczmy m. in. listy, życiorysy, korespondencję, podania, podania, prośby, zapytania itp.

Tłumaczenia specjalistyczne
nieuwierzytelnione (zwykłe) ) i uwierzytelnione (przysięgłe) Tego typu tłumaczenie zawiera pojęcia, zwroty oraz sformułowania właściwe danej dziedzinie nauki lub branży, np. szeroko pojęty język techniczny, medyczny, ekonomiczny, budowlany, prawniczy itp. Można tutaj przykładowo wyróżnić: instrukcje obsługi, normy, dokumentacje techniczne, umowy, kontrakty, pełnomocnictwa, akty notarialne, statuty itp.

Sposób obliczania tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych).
Jedna strona obliczeniowa przetłumaczonego tekstu dla tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych) zawiera 1125 znaków (tj. suma wszystkich uderzeń w klawiaturę, a więc znaków widocznych i niewidocznych - litery, cyfry, znaki, spacje). Minimalną jednostką obliczeniową jest 0,5 strony. Rozpoczętą stronę zaokrąglamy do 0,5 (w górę i w dół). Ilość stron po wykonaniu tłumaczenia wynika ze statystyki wyrazów obecnej w stosownym edytorze tekstu.

Sposób obliczania tłumaczeń nieuwierzytelnionych (zwykłych).
Sposób obliczania tłumaczeń nieuwierzytelnionych (zwykłych). Strona obliczeniowa przetłumaczonego tekstu dla tłumaczeń nieuwierzytelnionych (zwykłych) zawiera 1600 znaków (tj. suma wszystkich operacji na klawiaturze, a więc znaków widocznych i niewidocznych - litery, cyfry, znaki, spacje). Minimalną jednostką obliczeniową jest 0,5 strony. Rozpoczętą stronę zaokrąglamy do 0,5 (w górę i w dół). Ilość stron po wykonaniu tłumaczenia wynika ze statystyki wyrazów obecnej w stosownym edytorze tekstu.

Realizacja tłumaczeń
standardowy termin realizacji, czyli tryb zwykły, to dwa pełne dni robocze licząc od następnego dnia, w którym otrzymaliśmy zlecenie. Zlecenie wykonania tłumaczenia w krótszym czasie są traktowane jako zlecenia przyspieszone bądź ekspresowe (w zależności od stopnia pilności). Przy takich zleceniach termin i cena są uzgadniane indywidualnie.
termin wykonania zlecenia nie obejmuje dnia przyjęcia ani dnia przekazania bądź wydania tłumaczenia Klientowi. Nie wlicza się także sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
każde tłumaczenie przyjęte i wykonane w tym samym dniu, rozliczane jest jako ekspresowe.
każde tłumaczenie wykonane na następny dzień roboczy rozliczane jest jako pilne.
za weryfikację tekstu dostarczonego przez Klienta opłata wynosi 50% ceny za tłumaczenie takiego tekstu.
w przypadku szczególnego stopnia trudności (tekst nieczytelny, błędy, pismo odręczne, niewyraźna fotokopia, język archaiczny itp.) stawka podstawowa ulega podwyższeniu o 25%.
przy tłumaczeniach z nośników dźwięku cena usługi ulega podwyższeniu o 100%.
zlecenia nietypowe ustalane są indywidualnie.
do wykonania usługi przystępujemy po otrzymaniu tekstu do tłumaczenia oraz wypełnionego i podpisanego formularza zlecenia.