Kontakt


Biuro Gliwice
ul. Przedwiośnie 36/11
tel.: +48 032 332 14 26
tel./fax:+ 48 32 332 14 26
tel./ kom.:+ 48 607 499 097
email:biuro@linguafranca.pl

Biuro Katowice
ul. Gliwicka 19/7
tel./fax:+ 48 32 252 12 35
tel./ kom.:+ 48 791 726 256
email:biuro@linguafranca.pl

Biuro Gliwice
ul. Horsta Bienka 3/7
tel.: +48 32 230 27 55
fax:+48 32 332 14 26
tel./ kom.:+48 607 499 097
email:biuro@linguafranca.plTłumaczenia ustne uwierzytelnione (przysięgłe) nieuwierzytelnione (zwykłe)
Ten rodzaj tłumaczenia wymaga obecności tłumacza. Tłumaczenia ustne stanowią integralny element wielu czynności cywilno-prawnych, konferencji oraz transakcji biznesowych.

Tłumaczenia ustne uwierzytelnione (przysięgłe).
Zwykle są to sytuacje, którym towarzyszy tłumacz przysięgły np. czynności notarialne, zawarcie związku małżeństwa, (gdy jedną ze stron jest obcokrajowiec), odczytywaniu projektów umów, aktów prawnych, negocjacje, składanie deklaracji i oświadczeń, wyjaśnień itp. Jeśli nie jesteście Państwo pewni czy wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego prosimy o kontakt - postaramy się pomóc wybrać właściwą opcję.

Tłumaczenia ustne dzielimy zwykle na:
Tłumaczenia konsekutywne - prelegent, co kilka zdań przerywa wystąpienie, aby tłumacz mógł dokonać przekładu wypowiedzi na dany język.
Tłumaczenia symultaniczne - tłumacze w kabinach (po 2 osoby) na bieżąco dokonują przekładu słowa żywego na dany język.


Warunki tłumaczeń ustnych
1.  Minimalne zlecenie na tłumaczenie ustne 2 godziny.
2.  W przypadku wyjazdu tłumacza poza Aglomerację Śląską Zleceniodawca zobowiązany jest pokryć koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.
3.  W przypadku pracy w niedzielę i święta lub w godzinach nocnych stosowana jest podwójną stawkę.
4.  Przerwy do dwóch godzin wlicza się w czas pracy tłumacza. O planowanej przerwie w pracy tłumacza przekraczającej dwie godziny klient Zleceniodawca zobowiązany jest poinformować tłumacza.
5.  Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został on zamówiony i zgłosił się do pracy, do godziny zakończenia tłumaczenia lub pozostawania do dyspozycji Klienta; rozliczenia dokonuje się wg liczby bloków. Blok rozpoczęty rozlicza się jako pełny, chyba, że uzgodniono inaczej.


W przypadku odwołania przez Klienta zamówionej usługi lub wprowadzenia zmian w terminie krótszym niż 24 godziny przed terminem tłumaczenia, Klient pokrywa 50% wartości zleconego tłumaczenia. Jeśli zlecenie odwołane jest w dniu jego wykonania, Klient płaci sumę równą 100% wartości zlecenia. Do pracy w godzinach nocnych (22:00 - 6:00) oraz pracę w dni ustawowo wolne od pracy dolicza się 100% do ceny podstawowej.