Kontakt


Biuro Gliwice
ul. Przedwiośnie 36/11
tel.: +48 032 332 14 26
tel./fax:+ 48 32 332 14 26
tel./ kom.:+ 48 607 499 097
email:biuro@linguafranca.pl

Biuro Katowice
ul. Gliwicka 19/7
tel./fax:+ 48 32 252 12 35
tel./ kom.:+ 48 791 726 256
email:biuro@linguafranca.pl

Biuro Gliwice
ul. Horsta Bienka 3/7
tel.: +48 32 230 27 55
fax:+48 32 332 14 26
tel./ kom.:+48 607 499 097
email:biuro@linguafranca.plSzkolenia z języka angielskiego - podstawowe, biznesowe, specjalistyczne.

Szkolenia z języka biznesu
Głównym celem kursu jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych niezbędnych w środowisku biznesowym, zrozumienie struktur organizacyjnych oraz systemów komunikacyjnych, zaznajomienie kursantów z terminologią używaną w szeroko pojętym języku biznesu oraz poznanie specjalistycznego słownictwa, skrótów i idiomów. Silny akcent stawiamy na zagadnienia praktyczne tj. odpowiednie używanie gramatyki i czasów gramatycznych w opisywaniu zagadnień biznesowych oraz prezentacji i ofert. Istotą kursu jest opanowanie etykiety, skrótów używanych w Business English, poprawność gramatyczna w korespondencji handlowej, kultura w biznesie, rozmowy, różne kultury świata, przygotowanie prezentacji.
Przykładowe zagadnienia językowe: Useful Greetings for Early Meetings, Telephone, Banking, Letters, Faxes and Emails, Summaries, Notes, Reports Working Together, E-mails, Faxes, Telephone Etiquette, International Trade, Money Matters.

Organizacja szkoleń w Wielkiej Brytanii w tym w prestiżowych ośrodkach naukowych Oxford i Cambridge.

Oferta oraz koszty przeprowadzenia kursów określane zostają zawsze po analizie potrzeb szkoleniowych i dostosowaniu właściwego programu do Państwa potrzeb.

Zapraszamy do współpracy.